TUB-BR02 Teak Tub Bridge

$590.00
SKU: TUB-BR02
TECHNICAL SPECIFICATIONS: View PDF

Teak tub bridge. Please specify tub (Code: TUBXX). Shipping Class 1.
TUB15, TUB16, TUB11, TUB17, TUB04, TUB12, TUB14, TUB09, TUB08, TUB05, TUB03.